Descripció del contingut

1. Difusió i formació: els mateixos principis per a diferents finalitats, repàs i aprofundiment dels principis claus de comunicació i periodisme digital.
2. Aplicacions gratuïtes i lliures per retocar imatges: Bancs d’imatges lliures i gratuïts, eines en línia per editar imatges i fotografies, característiques tècniques d’imatges.
3. Aplicacions per crear vídeos: requeriments tècnics gravar un vídeo amb mòbil o càmera compacta digital eines senzilles i gratuïtes per editar i publicar vídeos.
4. Aplicacions de música i sons: bancs de sons i música lliure i gratuïta, programes per gravació i editar audio.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Persones sòcies, voluntàries i altres persones vinculades amb el món associatiu a Catalunya, concretament a responsables de programes de voluntariat i formadores.

Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.