Descripció del contingut

1. El voluntariat Social: Motivacions i perfil del voluntariat social.L’organització del voluntariat: procés d’incorparació i vinculació a l’entitat de voluntariat.La importància de la formació. El treball en equip. Marc legal. 2. La realitat social actual: Factors que generen la desigualtat. Concepte de pobresa i exclusió social.Causes o conseqüencies de la pobresa i l’exclusió social. El voluntariat i la responsabilitat política.3. L’acció Social: valors i models: centralitat de la persona.Drets humans i dret de la persona. Diferents models d’acció social.Apunts històrics de l’acció social a Catalunya.4. La relació d’ajuda: Definició. Eines i actituds fonamentals.Principis bàsics de la gestió de les emocions.5. Àmbits del voluntariat social: les entitats de voluntariat social i els àmbits d’intervenció : gent gran , infants, persones sense llar, persones en recerca de feina, persones nouvingudes, persones privades en llibertat.

Competències que es treballen:

 Sensibilitat envers els problemes socials: capacitat per tenir una actitud crítica i implicada davant de les desigualtats amb la finalitat d’aconseguir una transformació social.
 Actitud de servei: disposició a actuar, sentir i pensar entorn a les necessitats de les persones ateses/l’equip de treball.
 Discreció i confidencialitat: capacitat d’us prudent de la informació discernint l’abast adequat del que es comunica en cada situació i context.
 Treball en equip: capacitat de treballar amb altres persones per aconseguir un objectiu comú assumint les responsabilitats pertinents i promovent un clima de confiança.
 Comprensió interpersonal: habilitat per escoltar i comprendre correctament els pensaments, sentiments o preocupacions de les persones que s’acompanya.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Persones amb sensibilitat social i que s’inicien o volen iniciar-se en el voluntariat d’aquest àmbit

Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.

Aquest curs dona resposta al III Pla Nacional de l’Associacionisme i el voluntariat:
L26 Programes de suport als ens locals per potenciar la formació al territori.

*la matrícula està parcialment finançada per iniciativa de Caritas Diocesana de Barcelona, que ha programat aquesta formació per donar resposta a les necessitats formatives associatives i de voluntariat de Barcelona