Descripció del contingut

1. Introducció. En aquest mòdul es realitzarà una introducció als entorns virtuals d’aprenentatge i, sobretot, una introducció a la plataforma Moodle.
2. Pedagogia de formació virtual. Introducció al constructivisme social com a model de formació-aprenentatge, i com la plataforma Moodle facilita la col·laboració i l’aprenentatge entre iguals.
3. Disseny de formació virtual.: Explorem diferents funcionalitats de l’eina, que ens ajuden a dissenyar la formació en línia. Triarem diferents tipus d’activitats per fomentar el procés d’aprenentatge:
– Mòduls de comunicació: com es pot establir una bona comunicació entre l’alumnat i el professorat? Missatges, fòrums, xats enquestes, etc.
– Recursos i mòduls de transmissions: Com podem integrar els materials d’estudi, les explicacions, documents de text, enllaços a pàgines web, dins el Moodle.
– Recursos i mòduls interactius. Com podem organitzar les activitats del curs i com els alumnes poden enviar-les.
– Mòduls col·laboratius. Com configurar el Moodle com una bona eina de treball en equip i de col·laboració.
4. Seguiment i avaluació: Coneixem estratègies i eines per al seguiment dels nostres alumnes, i veurem opcions senzilles d’avaluació.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Membres, socis, voluntaris i altres persones vinculades amb el món associatiu a Catalunya, concretament a responsables de programes de voluntariat i formadors/ores d’entitats, que vulguin incorporar el Moodle com a recurs i eina per a la formació.

Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.