Descripció del contingut

Envelliment i demència:
1. La relació entre envelliment i deteriorament cognitiu.
2. Les diferents malalties neurodegeneratives associades a l’envelliment.
Repercussions psicològiques de les malalties neurodegeneratives sobre el/la malalt/a i el seu entorn :
1. La familia com agent cuidador, dificultats.
2. Afectacions de la demència en la pèrdua d’autonomia i en la conducta.
La malaltia d’Alzheimer:
1. Simptomes cognitius i conductuals.
2. Evolució
Estratègies davant la conducta de la persona amb demència:
1. Tècniques i terapies
2.Com actuar davant les situacions difícils.
Com motivem la persona amb demència:
1. Estimulació cognitiva.
2. Desenvolupament de les AVD
L’actitud del voluntariat que actua en el camp de les malalties neurodegeneratives:
1. Relació amb una persona amb deteriorament cognitiu.
2. Relació amb el cuidador d’una persona amb deteriorament cognitiu.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Voluntaris pertanyents a qualsevol dels programes i activitats que duu a terme Amics de la Gent Gran. Persones de l’entorn més proper dels voluntaris.

Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.