Descripció del contingut

El ser de l’animador en ls contextos socioculturals desfavorits (actitud i valors: dimensió humana). El saber fer de l’animador (dimensió tècnica). El saber estar del monitor (dimensió social i cognitiva: habilitats i estratègies). Coneixement de la realitat sociocultural dels infants de contextos desfavorits (diagnòstic de la realitat conceptual). Elaboració de programes d’intervenció (planificació-intervenció-avaluació) sociocultural desfavorits/marginats.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Per a voluntaris majors de 18 anys que col.laboren en centres de lleure.

Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.