Descripció del contingut

El ser de l’animador en ls contextos socioculturals desfavorits (actitud i valors: dimensió humana). El saber fer de l’animador (dimensió tècnica). El saber estar del monitor (dimensió social i cognitiva: habilitats i estratègies). Coneixement de la realitat sociocultural dels infants de contextos desfavorits (diagnòstic de la realitat conceptual). Elaboració de programes d’intervenció (planificació-intervenció-avaluació) sociocultural desfavorits/marginats.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Per a voluntaris majors de 18 anys que col.laboren en centres de lleure.

Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.

Aquest curs dona resposta al III Pla Nacional de l’Associacionisme i el voluntariat: L26_Programes_de_suport_als_ens_locals_per_potenciar_la_formació_al_territori

*la matrícula és gratuïta per iniciativa de Ajuntament d'Amposta, que ha programat aquesta formació per donar resposta a les necessitats formatives associatives i de voluntariat de Amposta