Descripció del contingut

– Concepte de pèrdua.
– Actualització i revisió dels nostres pensaments i creences respecte a la mort i la vida.
– Que és el dol ” normal”?
– Manifestacions del dol.
– El dol en les diferents etapes de la vida.
– Preparació a ” morir”
– La persona gran en fase terminal : Simptomatologia.
– La comunicació amb el malalt i la família.
– Facilitant el procés d’elaboració; tasques i permisos del procés de dol.
– Què fer i com ajudar als/les altres/as en la seva pèrdua.
– Desenvolupament de les capacitats personals específiques en el camp de l’ajuda.
– La intervenció de la persona voluntària.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Voluntaris que desenvolupen tasques d’acompanyament amb persones grans.

Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.