Descripció del contingut

1.- Què entenem per salut?

    1.1.- Paradigma biomèdic i paradigma biopsicosocial

2.- Marc específic del voluntariat als centres de salut

3.- Pautes d’actuació del voluntariat als centres de salut

Destinataris i requisits mínims d’accés

Persones voluntàries i aspirants voluntàries en àmbit hospitalari, sociosanitari o atenció primària

Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.