Descripció del contingut

1. Coordinació i gestió de persones voluntàries.
1.1. Reflexions prèvies.
1.2. Context actual del voluntariat: nova època, nou voluntariat.
1.3. Motivacions.
1.4. Itinerari del voluntariat en una organització.
2. El coordinador de voluntaris.
2.1. Perfil, competències i funcions.
2.2. Acompanyant en l’acció: claves formatives.
2.3. Lideratge i direcció d’equips.
3. Els equips humans.
3.1. Lideratge i direcció d’equips.
3.2. Equip de voluntaris.
3.3. Equip de professionals/personal assalariat.
3.4. Relació amb els voluntaris.
3.5. Relació amb el coordinador de voluntaris.
4. Marc organitzatiu i legal.
4.1. Reunions d’equip.
4.2. Documentació tècnica: Llei de voluntariat, acord de col·laboració, llei de protecció de dades, etc.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Membres d’entitats de voluntariat, amb funcions directives, especialment amb la responsabilitat de coordinar les persones que en són membres. També els encarregats d’acollir els nous voluntaris i de facilitar-ne la incorporació.

Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.