Descripció del contingut

1. Conceptes bàsics en mentoria social: de quin tipus de voluntariat parlem.
2. Descripció del col·lectiu destinatari del projecte de mentoria social: la importància, elements clau de la descripció necessaris per a poder detallar el perfil de la persona voluntària que s’ajusti al projecte.
3. La captació del voluntariat
4. Expectatives del voluntariat i el paper de de la formació inicial
5. El rol, les habilitats i les competències de la persona voluntària mentora.
6. La construcció de la relació de mentoria.
7. Metodologies i pautes per a les trobades de mentoria.
8. El seguiment i el suport a les parelles de mentoria.
9. El tancament de la relació de mentoria.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Coordinadors/es i responsables d’entitats sense ànim de lucre que treballein amb col·lectius en situació de vulnerabilitat social i es plantegin el treball amb l’eina de la mentoria social amb voluntariat, com a recurs per a la seva actuació.

Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.