Descripció del contingut

Competències tècniques:
1. El concepte de mentoria
2. Col·lectiu al qual ens adrecem: els
mentorats
3. Proposta de mentoria: context i objectius del projecte

Competències de base:
4. El rol del mentor: vincle, valors, possibilitats, actituds , límits
5. Procediments i polítiques del projecte
a. Supervisions globals
b. Tutories
c. Confidencialitats
d. Protecció de dades
e. Assegurances
f. Signatura de compromisos ( del mentor del joves, de l’entitat).
6. Preparació de la primer trobada

Competències transversals:
7. Anàlisi de les motivacions i expectatives
8. Treballar les competències i habilitats
dels mentors.
a. Capacitat de relacionar-se: la comunicació
b. Capacitat de comunicar-se: escoltar
versus sentir. L’escolta activa
c. Capacitat de gestionar les emocions: emocions versus raó. Les emocions en la relació de mentoria.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Persones que volen realitzar un voluntariat en un programa de mentoria social i que hagin estat admeses o pre- seleccionades com a mentores.

Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.