Descripció del contingut

1. La persona coordinadora: rol i tasques.
2. Estils de lideratge.
3. Comunicació violenta.
4. Prevenció del conflicte: escala de creació dels grups.
5. Dinàmiques participatives de participació de grup.
6. Conflictes: concepte, resolució, transformació i mediació de conflicte.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Persones amb un grau d’experiència en el món del voluntariat internacional i amb interès per a la coordinació de grups participants de projectes internacionals. També persones interessades en la dinamització, gestió i facilitació de grups de voluntaris/es o persones vinculades a entitats i que necessiten desenvolupar tasques d’internacionalització en les entitats.

Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.