Descripció del contingut

  1. Marc legal i fiscal a les associacions.
  2. Comunicació i màrqueting.
  3. Captació de fons.
  4. Gestió de persones.
  5. Gestió de projectes

Destinataris i requisits mínims d’accés

Persones voluntàries que facin la seva acció en l’àmbit social, impulsors i membres d’entitats associatives, majors de 18 anys, que volen introduir-se i aprofundir en els temes de gestió.

L’ avaluació és continuada i es mesura amb la participació i el lliurament d’activitats a l’aula virtual. És apte l’alumnat que superi al menys el 75% de les activitats obligatòries amb una nota igual o superior al 50% de la puntuació màxima.

Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.