Descripció del contingut

1. El valor de la infografia, conceptes bàsics de la informació visual: analitzar exemples d’infografies i conèixer conceptes bàsics per la visualització gràfica d’informació.
2. Eines per fer infografies. Conèixer una eina gratuïta i en línia per crear infografies, repassar les diferents funcionalitats i opcions.
3. Construïm una infografia : recopilar dades reals de la entitat per crear una infografia. El procés inclou: definir objectius, missatges i destinataris, formats de dades i disseny de la infografia.
4. Difusió de la infografia. Aprofitar la infografia en la comunicació, formats i requeriments tècnics, compartir-la a xarxes socials i publicar-la a la web de l’entitat.
5. Anàlisi d’impacte amb xarxes socials, extreure dades per saber el volum de visites que han visionat la infografia.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Sòcies, voluntàries i altres persones vinculades amb el món associatiu de Catalunya, concretament vinculades amb la comunicació del’entitat, que tinguin coneixements pràctics sobre xarxes socials i eines en línia (blocs, Facebook i Twitter).

Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.