Descripció del contingut

La societat ens demana: anàlisi de les mancances de l’entorn. El voluntariat com a resposta. La persona voluntària: motivacions i perfil. Drets i deures dels voluntaris. Ajudar els monitors a les activitats d’estiu: una experiència de voluntariat. El valor educatiu de les activitats d’estiu. El projecte de la colònia. Feines i funcions de l’ajudant de monitor. Pautes d’actuació en relació als infants, a l’equip i a les famílies.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Persones majors de 16 anys que vulguin iniciar la seva tasca de voluntariat en centres d’educació en el lleure.

Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.

Aquest curs dona resposta al III Pla Nacional de l’Associacionisme i el voluntariat:
L26 Programes de suport als ens locals per potenciar la formació al territori.

*la matrícula està parcialment finançada per iniciativa de Generalitat de catalunya departament de dret socials, que ha programat aquesta formació per donar resposta a les necessitats formatives associatives i de voluntariat de Tarragonés