Descripció del contingut

1. Concepció social de la infància.
2. Desenvolupament del nadó
2.1. Factors de desenvolupament.
2.2 Vulnerabilitat
2.3 Competència
3. Estats de consciència.
4. Temperament.
5. El vincle afectiu.
6. Períodes de desenvolupament.
7. Necessitats dels nadons.
8. Maltractament infantil.
9. Sistema Català de Protecció a la Infància.
10.Resiliència.
11. Presentació del Programa Preinfant.
12. El rol de la persona voluntària.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Persones interessades en l’àmbit d’infància i família, que ja realitzen tasques de voluntariat en aquest àmbit o aquelles que s’hi volen iniciar.

Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.