Descripció del contingut

Aquest curs és el 2n mòdul de l’itinerari formatiu de Primers auxilis psicològics.

Té per objectiu:

Identificar les fases que està vivint una persona durant i després d’un incident crític per tal d’oferir l’ajuda de manera empàtica i el més ajustada possible a les seves necessitats

Els continguts d’aprenentatges són:

Unitat 1.- Les fases de la intervenció en situacions crítiques

1.1. Restablir la seguretat

1.2. Bases del model d’intervenció

1.3. Fases del model d’intervenció

1.3.1. Seguretat i protecció. Primera fase de suport (Impacte)

1.3.2. A) Expressió emocional. Segona  fase de suport (Reacció)

  1. B) La protecció de la intimitat com a mostra de confiança. Segona fase de suport.

Unitat 2.- La comunicació: què comuniquem i com

2.1. La relació d’ajuda

2.1.1. Elements durant la comunicació

2.1.2. La confiança

2.1.3. L’empatia: treball de fons

2.1.4. L’empatia

2.1.5. La comunicació no verbal

Unitat 3.- Les creences

Destinataris i requisits mínims d’accés

S’adreça a persones voluntàries que estan en contacte amb persones que viuen situacions difícils, siguin causades per incidents crítics (aiguats, incendis, accidents, etc.) o per situacions estressants (divorcis, problemes econòmics, soledat, etc.).

També es recomana haver realitzat el 1r mòdul de Primers auxilis psicològics: La resposta emocional en situacions critiques.

Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.

Aquest curs dona resposta al III Pla Nacional de l’Associacionisme i el voluntariat: L26_Programes_de_suport_als_ens_locals_per_potenciar_la_formació_al_territori

*la matrícula és gratuïta per iniciativa de Ajuntament de Sabadell, que ha programat aquesta formació per donar resposta a les necessitats formatives associatives i de voluntariat de Sabadell