Descripció del contingut

1. Situació del consum de drogues a Catalunya: tipologia i pautes de consum.
2. Aspectes bàsics del coneixement sobre les drogues: conceptes bàsics i variables relatius a la substància; perspectives socials del fenomen.
3. Causes de les drogodependències: factors sociològics; riscs i problemàtiques referides al consum de drogues; tipologia de consumidors.
4. Intervenció en drogodependències: polítiques d’intervenció públiques i privades, àrees d’intervenció; treball comunitari -diagnòstic i planificació de la intervenció; prevenció i reducció de riscs i danys; abordatge terapèutic i assistència de les drogodependències.
5. L’acció del voluntariat: funcions; adquisició d’habilitats; àmbit d’actuació.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Persones interessades en l’àmbit de les drogodependencias (prevenció i assistència), que ja realitzen tasques de voluntariat en aquest àmbit o aquelles que s’hi volen iniciar

Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.