Descripció del contingut

L’actitud lúdica: la manera d’encarar la dinamització d’activitats de joc. Diferents models organitzatius d’activitats de joc. El rol del dinamitzador en funció de diferents tipologies d’activitats de joc. Aspectes tècnics vinculats a l’organització d’activitats de joc.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Voluntaris i voluntàries que volen dinamitzar i/o impulsar activitats de joc.

Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.