Descripció del contingut

El joc de taula com a eina educativa.
Jocs de taula competitius o cooperatius?
L’actitud davant del joc.
El paper de l’animador/conductor del joc.
Recull de jocs de taula no convencionals per a diferents edats.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Persones voluntàries que habitualment condueixen grups d’infants i adolescents, i educadors en general.

Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.