Descripció del contingut

Que és l’animació sociocultural per a gent gran:
1. El rol de l’animador/a
2. Característiques de l’animador/a
3. Estil de l’animador/a
Detecció d’habilitats i interessos de la gent gran
Detecció de necessitats de la gent gran:

1. Necessitats per dimensions.
2. El procés d’envelliment com a part del cicle vital
3. La dinamització en casos de deteriorament cognitiu.
Motivació i expectatives de la gent gran
Treballar des de la perspectiva ACP
Tècniques d’animació:

1. Teràpia i manteniment de les AVD.
2. Psicomotricitat.
3. Musicoteràpia.
4. Conversa i reminiscència.
5. Estimulació cognitiva.
6. Teràpia manipulativa
Programació i disseny d’activitats:
1. Objectius.
2. Metodologia
3. Organització
4. Planificació d’activitats.
5. Valoració i autoavaluació.
Casos pràctics

Destinataris i requisits mínims d’accés

Voluntaris que desenvolupin programes d’atenció a la gent gran i que estiguin interessats en participar-hi.

Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.