Descripció del contingut

1. Creences i pensaments.
1.1. Classificació, formació i tipus.
1.1.1. Concepte de creença i pensament.
1.1.2. Formació de creences i pensaments.
1.1.3. Classificació de les creences i pensaments.
1.1.4. Les creences i pensaments potenciadors i limitadors comuns que influeixen en la nostra acció voluntària.
1.2. Canviar les creences i els pensaments.
1.2.1. Identificació de les creences i pensaments que interfereixen en l’acció voluntària.
1.2.2. Tècniques pel canvi de creences i pensaments.
2. Les emocions en l’acció voluntària.
2.1. Les emocions versus la raó.
2.1.1. El paper de les emocions en la nostra acció voluntària.
2.1.2. Les intel·ligències múltiples i la intel·ligència emocional.
2.1.3. Tipologia, classificació i utilitat de les emocions.
2.1.4. Els drets emocionals del voluntari.
2.2. L’educació emocional.
2.2.1. Identificació de les emocions que influeixen en les nostra acció voluntària.
2.2.2. Estratègies i tècniques per a la gestió de les emocions en la nostra acció voluntària.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Curs adreçat a persones que ja tenen experiència desenvolupant la seva acció voluntària en el marc d’entitats socials i especialment a aquelles persones que fan atenció directa.

Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.

Aquest curs dona resposta al III Pla Nacional de l’Associacionisme i el voluntariat:
L26 Programes de suport als ens locals per potenciar la formació al territori.

*la matrícula és gratuïta per iniciativa de Ajuntament de Lleida, que ha programat aquesta formació per donar resposta a les necessitats formatives associatives i de voluntariat de Lleida