Descripció del contingut

0. Presentació i introducció.
1. La paraula “NO “ a la societat.
2. La selecció del voluntariat.
3. Quan i com dir “no”.
4. Derivacions i orientacions.
5. Casos pràctics (2 hores).

Destinataris i requisits mínims d’accés

Coordinadors i coordinadores de voluntariat que vulguin aprofundir i practicar sobre la gestió del “no” en les entrevistes de voluntariat. Formació amb un marcat caràcter pràctic.

Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.

Aquest curs dona resposta al III Pla Nacional de l’Associacionisme i el voluntariat:
L26 Programes de suport als ens locals per potenciar la formació al territori.

*la matrícula és gratuïta per iniciativa de Ajuntament de Sabadell, que ha programat aquesta formació per donar resposta a les necessitats formatives associatives i de voluntariat de Sabadell