Descripció del contingut

Bloc 1. La gestió de les emocions : a : Principis bàsics de les emocions i la seva influencia en les relacions .b. Competències emocionals C. Intel·ligència emocional .d. Empatia 2, Bloc 2: Els conceptes bàsics de la salut mental : a. Salut mental i malaltia mental. b. Estrès i ansietat. c. Conductes saludables i conductes de risc. d. Signes i síiptomes. E. Trastorns mentals. 3. Bloc 3 : Estratègies d’intervenció : a. Definició dels límits en les accions voluntàries. b. Elements bàsics del conflicte. c. Conceptes fonamentals de la intervenció verbal en situacions de crisi. d. Cicle vital de les persones amb trastorn mental e. Programes d’intervenció en un context concret.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Persones que realitzin acompanyament a persones en qualsevol àmbit de voluntariat social.

Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.