Descripció del contingut

1. Conceptualització de la soledat
1.1 La soledat en el decurs de la història.
1.2 Definició i aproximacions teòriques.
1.3 Soledat i Cicle vital: impacte en les diferents etapes vitals.

2. La soledat en la vellesa
2.1 L’envelliment de la població, la soledat i l’aïllament com a repte social.
a. Definicions: trenquem estereotips
b. Dades i prevalença
2.2 La soledat com a fenòmen complex
2.3 L’impacte de la soledat en la qualitat de vida i benestar de les persones grans.
3. Propostes d’acció, estartègies i experiències per abordar la soledat i l’aïllament socials de les persones grans.
3.1 Models d’ntervenció i prevenció vers la soledat
3.2 Estratègies per a combatre la soledat i l’aïllament socials
3.3 Exemples i propostes d’acció a nivell internacional i nacional
3.4 Soledat i voluntariat.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Persones voluntàries que estan vinculades a projectes d’atenció a la gent gran on el fenòmen de la soledat es fa present.

Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.