Descripció del contingut

Descripció
1. Situem el compromís de la persona voluntària : les dimensions del compromís. El Compromís afectiu, El compromís de continuïtat i El compromís normatiu.2. Quina és la motivació per a fer voluntariat? : L’evolució de les motivacions al llarg de la tasca voluntària.3. Quins son els aprenentatges que ens aporta el voluntariat: desenvolupament competències. Identifiquem les competències adquirides amb l’experiència de voluntariat. Que més podem aprendre?

Destinataris i requisits mínims d’accés

Persones voluntàries d’acompanyament amb més de 5 anys d’experiència fent aquest tipus de voluntariat.

Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.