Descripció del contingut

1. Conèixer eines en línia per treballar eines de missatgeria instantània: conèixer i comparar diferents eines de missatgeria instantànies, veure l’història i l’evolució de les eines.
2. Configuració ad-hoc: conèixer les possibilitats de configuració i adaptació de les eines de missatgeria a les necessitats de l’entitat.
3. Disseny i gestió de canals: definir el canal,configurar opcions ,treballar amb eines de gestió i dissenyar missatges enfocat al públic principal.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Sòcies, voluntàries i altres persones vinculades amb el món associatiu de Catalunya, concretament vinculades amb la comunicació del’entitat, que tinguin coneixements pràctics sobre xarxes socials i eines en línia(blocs, Facebook i Twitter).

Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.