Descripció del contingut

1. El Codi d’Identificació Censal (CIF o NIF) i la Declaració Censal.
2. Impost d’activitat econòmiques (IAE).
3. L’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
4. L’impost sobre Societats (IS).
5. L’impost de la renda de les persones físiques (IRPF).
6. La declaració d’operacions amb tercers (model 347).
7. Donatius i mecenatge.
8. Altres novetats fiscals.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Voluntaris, dirigents, responsables, coordinadors/es d’associacions, fundacions i/o entitats socials i educatives que es dediquin a la part econòmica de l’entitat.

Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.

Aquest curs dona resposta al III Pla Nacional de l’Associacionisme i el voluntariat:
L26 Programes de suport als ens locals per potenciar la formació al territori.

*la matrícula és gratuïta per iniciativa de FUNDACION CATALANA DEL ESPLAI , que ha programat aquesta formació per donar resposta a les necessitats formatives associatives i de voluntariat de EL PRAT DE LLOBREGAT