Descripció del contingut

1. Obligacions envers els diferents registres i censos.

2. Obligacions documentals relacionades amb el

funcionament intern de l’entitat, assemblea i junta directiva.

3. Obligacions relacionades amb la gestió de les

persones: voluntariat i personal remunerat.

4. Obligacions econòmiques de les associacions.

5. Obligacions fiscals.

6. Obligacions legals relacionades amb l’organització de

les activitats

7. Responsabilitat dels membres de les juntes directives

Destinataris i requisits mínims d’accés

Persones dirigents, responsables o coordinadors/es d’entitats, especialment persones que formen part de la junta directiva.

Es demana a l’alumnat la participació en un fòrum de presentació inicial. Durant tot el procés formatiu, es demana la seva participació en diverses activitats. Es fa seguiment de l’activitat de cada alumne dins la formació, amb un registre de temps de connexió, activitats, etc.

Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.