Descripció del contingut

1. Identitat i reputació digitals: com construir la identitat o la reputació digital, factors claus.
2. Xarxes Socials diferents: criteris tècnics i recomanacions periodístiques per la creació de continguts adaptats per les diferents xarxes socials.
3. L’importància del contingut: com construir missatges per a xarxes socials, analitzar exemples de continguts virals d’entitats.
4. Tipus de contingut, missatge i estructura: dissenyar una campanya de comunicació per l’entitat amb xarxes socials. Definir l’objectiu principal i preparar el missatge adaptat al públic destinatari.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Sòcies, voluntàries i altres persones vinculades amb el món associatiu a Catalunya, concretament a responsables de programes de voluntariat i formadores.

Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.