Descripció del contingut

Potencialitats de gestió i funcionament de cadascuna de les opcions del mòdul. Aplicació pràctica del programa a la gestió d’una entitat simulada. Aquest curs treballa en base a un programa informàtic.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Responsables i dirigents que volen aplicar el programa a les seves entitats i volen conèixer com podrien implementar-lo, i persones encarregades de la gestió diària de l’entitat que s’encarregaran de la seva aplicació.

Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.