Descripció del contingut

Format de carnets i etiquetes. Format de rebuts. Definició d’activitats. Gestió d’impagats. Traspassos a comptabilitat. Processos de tancament. Aquest curs treballa en base a un programa informàtic.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Persones encarregades de la gestió diària de l’entitat, així com els responsables i dirigents que necessiten un coneixement de diferents temàtiques relacionades amb la gestió de l’entitat.

Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.