Descripció del contingut

1. Mòdul 1: Primers passos amb el programa de Gestió de socis
– Alta i baixa de socis
– Con inserir la imatge del soci
– Llistats de socis i llegenda de colors
– Gestió de les comunicacions amb els socis i sòcies: registre d’observacions, incidències i agenda d’accions
2. Mòdul 2: El procés de facturació
– Assignació de quotes
– Facturació
– Generació de remeses
– Control dels pagaments
– Gestió d’impagaments
– Impressió de factures i rebuts
3. Mòdul 3: Activitats i altres opcions del programa.
– Creació d’una activitat i inscripcions
– Facturar una activitat
– Combinar correspondència amb Word
– Inserció d’imatges
– Còpies de seguretat
4. Mòdul 4: Casos pràctics
– Treball col·laboratiu de resolució de casos pràctics

Destinataris i requisits mínims d’accés

Totes aquelles persones majors d’edat interessades en conèixer el Programa de gestió d’associacions Suport-Socis per facilitar la gestió dels socis de les entitats.

Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.

Aquest curs dona resposta al III Pla Nacional de l’Associacionisme i el voluntariat:
L26 Programes de suport als ens locals per potenciar la formació al territori.

*la matrícula és gratuïta per iniciativa de FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI, que ha programat aquesta formació per donar resposta a les necessitats formatives associatives i de voluntariat de FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI