Descripció del contingut

1. Actituds més freqüents enfront de la mort.
2. Com elaborar els processos de dol.
3. Procés de dol en nens, adolescents, adults i ancians.
4. Eines per a l’elaboració de dols.
5. Manifestacions naturals de dol.
6. Dol complicat i tipus.
7. Indicadors i factors de risc de dol complicat.
8. Intervencions en l’acompanyament: què fer i què no fer.
9. Dificultats en el procés de morir.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Voluntaris que desenvolupen la seva activitat acompanyant persones que experimenten processos de pèrdua, dol i mort tant en l’àmbit hospitalari, sociosanitari com domiciliari.

Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.