Descripció del contingut

ASPECTES PSICOLÒGICS
– Introducció a l’atenció a les persones grans.
– Imatge social de la vellesa: creences, actituds i estereotips.
– Canvis psicològics en l’envelliment. Aspectes psicolatològics.
– Algunes pautes per la relació voluntari-persona gran.
ASPECTES MÈDICS
– Canvis en el procés d’envellir.
– Característiques generals de l’envelliment.
– Els problemes sanitaris freqüents en la gent gran: físics i neuropsicològics.
– Anàlisis de les 14 necessitats de Virginia Henderson en referència a la gent gran.
– Activitats de prevenció i ajuda.
ASPECTES SOCIALS
– Llei dependència : procés de valoració i adjudicació de grau, prestacions i serveis.
– Inclusió de les persones grans : Concepte i respostes socials.
– Envelliment de la població, edatisme, diferents perspectives teòriques i l’assetjament a les persones grans.
– Envelliment actiu.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Voluntaris que comencin a fer voluntariat amb gent gran.

Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.