Descripció del contingut

1. L’educador com a eina d’acompanyament i motivació.
2. La relació de les habilitats emocionals i les necessitats educatives.
3. L’ús de la llengua i la comunicació.
4. El grup.
5. Les tècniques d’estudi.
6. Resolució de conflictes.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Voluntaris que facin la seva interpretació en projectes de reforç escolar.

Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.