Descripció del contingut

Les relacions humanes. Treballar en equip. Conceptes bàsics.
Els rols en el grup. La presa de decisions. Tècniques de dinamització. L’avaluació del treball en equip.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Dirigents d’associacions i entitats. Membres d’associacions o entitats. Caps de grups i equips de treball. Persones que habitualment treballen en equip.

Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.