Descripció del contingut

1. Rols i funcions de la coordinació del voluntariat
1.1. El trinomi entitat-coordinació de voluntariat-voluntariat.
1.1.1. El voluntariat: mites, motivacions i expectatives
1.1.2. El valor del voluntariat en el marc de l’entitat.
1.1.3. La comunicació amb el voluntariat: qui, què i com
1.2. Rols i funcions
1.2.1. Identificació dels rols i funcions principals de la coordinació del voluntariat a partir d’un pla de voluntariat

2. Tècniques i recursos per a la captació de voluntaris
2.1. Planificar la captació
2.1.1. Identificar la necessitat de voluntariat
2.1.2. Identificar el perfil del voluntari
2.2. Elaborar la campanya de crida de voluntariat
2.2.1. Definir el missatge
2.2.2. Identificar els canals de comunicació
2.2.3. Seguir la resposta obtinguda

3. Tècniques i recursos per a la selecció de voluntaris
3.1. L’entrevista
3.1.1. La funció de l’entrevista
3.1.2. L’entrevista i la imatge de l’entitat
3.1.3. L’entrevista com a eina de coneixement i d’acollida
3.1.4. Fases de l’entrevista
3.2. Planificació de l’entrevista: objectius, continguts, la recollida d’informació…
3.2.1. Identificació quines són les tasques que ha de fer el voluntari entrevistat
3.2.2. Identificació de la informació rellevant que es necessita del voluntari en relació a les tasques que hauria de fer
3.2.3. La recollida d’informació
3.3. Fer l’entrevista: habilitats i recursos per a l’entrevistador
3.3.1. El lloc de l’entrevista
3.3.2. Escolta activa
3.3.3. Empatia
3.3.4. Assertivitat

Destinataris i requisits mínims d’accés

Curs adreçat a persones responsables o coordinadores de voluntariat de les entitats de voluntariat de tots els àmbits.

Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.