Descripció del contingut

1. Rols i funcions de la coordinació del voluntariat
1.1. El trinomi entitat coordinació de voluntariat-voluntariat
1.1.1 El voluntariat: mites, motivacions i expectaties.
1.1.2.El valor del voluntariat en el marc de l’entitat
1.1.3. La comunicació amb e voluntariat: qui, què i com
1.2. Rols i funcions
1.2.1. Identificació dels rols i funcions principals de la coordinació del voluntariat a partir d’un pla de voluntariat

2. Creació d’equpis de treball
2.1. Què i per què els equpis de treball
2.2. Finalitats d’un equip de treball
2.3. El paper del coordinador en la configuració d’un equpi de treball.

3. La gestió i dinamització d’un equip de voluntaris
3.1. Anàlisi de l’equpi de treball: relacions interpersonals i rols
3.2. Eines i recursos per a la dinamització d’un equip de treball
3.3 Habilitats per a la dinamització d’un equip de treball: lideratge, comunicació i gestió del conflicte

Destinataris i requisits mínims d’accés

Curs adreçat a persones responsables o coordinadores de voluntariat de les entitats de voluntariat de tots els àmbits.

Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.