Descripció del contingut

Bloc 1: El càncer i el malalt de càncer
1.1 La malaltia oncològica
Conceptes bàsics d’oncologia
Els tractaments més freqüents
1.2 Viure amb càncer
Impacte emocional del diagnòstic i dels tractaments
…en l’adult
…en el nen
Bloc 2: El fet voluntari
2.1 El voluntari en el món de l’oncologia:
Missió del voluntariat
Tipus del voluntariat: actuacions en el camp de l’oncologia.
2.2 Acompanyament al malalt en:
Àmbit hospitalari
Àmbit domiciliari
2.3 Preservar la qualitat de l’acció voluntària:
Eines pels voluntaris: mantenir els objectius, respectar els límits i revisar les motivacions.
2.4 Revisió d’actituds enfront el patiment, l’empatia, la identificació.
2.5 Treball de casos
Bloc 3: La relació interpersonal
Impacte emocional i cura del voluntari:
Gestió de les emocions en acompanyaments a malalts de llarga durada
La fase terminal: eines pels voluntaris
Elaboració de processos de pèrdua, mort i dol
El dol del voluntari.

Destinataris i requisits mínims d’accés

El curs vol ser una eina d’aprofundiment, més que una proposta de formació inicial. Va dirigit a persones voluntàries que estiguin portant a terme la seva actuació en el camp de l’oncologia i de l’acompanyament a malalts oncològics.

Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.