Descripció del contingut

1. Presentació del curs. Dinàmica grupal de presentació
2. Recorregut Històric de la concepció de la infància
2.1. D’on venim
2.2. Que entenem per infància
2.3 Dinàmica grupal
3. Desenvolupament d’un infant
3.1. Importància d’oferir un entorn de seguretat
3.2. Desenvolupament del sistema nerviós del infant
3.3. Etapes del desenvolupament
4. Acompanyament emocional en la infància. Ampliar la mirada més enllà de la conducta
5. Vincle afectiu. Cóm ens vinculem amb l’altre
6. Bon tracte envers Mal tracte. Reflexions de bones pràctiques
7. La Resiliència. La caseta de la resiliència
8. Marc Jurídic en matèria de protecció de menors
9. Presentació del Programa Preinfant
10. El rol del voluntariat en projectes socials d’atenció a la infància i família

Destinataris i requisits mínims d’accés

Persones interessades en l’àmbit d’infància i família, que ja realitzen tasques de voluntariat en aquest àmbit o aquelles que s’hi volen iniciar.

Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.