Descripció del contingut

Bloc 1: La gestió de les emocions (4 hores)

 • Els principis bàsics de les emocions i la seva influència en les relacions
 • Competències emocionals i intel·ligència emocional
 • Empatia

Bloc 2: Conceptes bàsics de salut mental (4 hores)

 • Estrès i ansietat
 • Conductes saludables i conductes de risc
 • Trastorns mentals: signes i símptomes
 • L’estigma en la salut mental
 • Cicle vital de les persones amb trastorn mental

Bloc 3: Eines i Estratègies d’intervenció (4 hores)

 • Definició dels límits en les accions voluntàries
 • Elements bàsics del conflicte
 • Conceptes fonamentals de la intervenció verbal en situacions de crisi
 • Programes d’intervenció en un context concret

Bloc 4: Casos pràctics i Avaluació (4 hores)

 • Estudi de casos pràctics i anàlisis de situacions

Destinataris i requisits mínims d’accés

Persones que realitzin acompanyament a persones en qualsevol àmbit de voluntariat social, interessades en aprofundir el tema de la salut mental.

Coordinadores i responsables de voluntariat i persones voluntàries. Calen coneixements bàsics sobre voluntariat (marc general, drets i deures)

 

Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.

Aquest curs dona resposta al III Pla Nacional de l’Associacionisme i el voluntariat:
L26 Programes de suport als ens locals per potenciar la formació al territori.

*la matrícula és gratuïta per iniciativa de Punt de Voluntariat de Reus, que ha programat aquesta formació per donar resposta a les necessitats formatives associatives i de voluntariat de Reus