Descripció del contingut

1.WordPress una eina de programari lliure que domina el web: analitzar el motiu perquè WordPress és el gestor de continguts més utilitzat a Internet i conèixer funcionalitats principals.
2.WordPress.com i WordPress.org, servei i software lliure: comparar diferents solucions amb WordPress, prestacions principals i diferencies;analitzar les funcionalitats per entitats.
3.Wordpress per a non-profits: conèixer i analitzar extensions de WordPress que faciliten funcionalitats per al treball diari de les entitats: agenda d’activitats, gestió d’inscripcions i butlletins digitals.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Sòcies, voluntàries i altres persones vinculades amb el món associatiu a Catalunya, concretament a les persones vinculades a la comunicació i difusió de l’entitat.

Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.