Dos mans s'apropen amb dos peces de puzzle que encaixen. Sumem amb el voluntariat i la cooperació entre entitats.

Sumar oportunitats

L’acció comunitària en l’àmbit del voluntariat es refereix a la participació activa i compromesa dels membres d’una comunitat en activitats que busquen millorar la qualitat de vida dels seus habitants i abordar diverses problemàtiques socials dins de programes pensats per entitats que desenvolupen projectes de voluntariat que tenen com a objectiu principal el benefici i desenvolupament de la comunitat en conjunt.

La importància de la cooperació dels diferents agents del territori radica en la capacitat de sumar esforços i recursos per a aconseguir un impacte més significatiu en les intervencions comunitàries. Aquests agents poden ser diversos i van més enllà dels voluntaris, com:

 • Administracions públiques de tots els nivells territorials: Tant en l’àmbit local, supramunicipal, comarcal, que poden proporcionar suport logístic, finançament i marc legal per a les iniciatives comunitàries, i que en molts casos també tenen tècnics o equips especialitzats en treball comunitari i tots els equipaments cívics i comunitaris que i ha al territori, que compten amb tècnics coneixedors directes de l’entorn, les seves fortaleses i problemàtiques.
 • Empreses privades: Mitjançant de programes de responsabilitat social corporativa, les empreses poden col·laborar donant recursos financers, equips o habilitats professionals per a impulsar projectes en la comunitat. Altres dins l’àmbit del comerç proper i local poden també ser radars i col·laborar de manera més propera dins la comunitat.
 • Centres educatius: Col·legis, universitats i altres institucions educatives poden participar mitjançant programes de servei comunitari o projectes de recerca que beneficien a la comunitat.
 • Líders comunitaris: Persones que tenen influència i reconeixement en la comunitat poden ser catalitzadors per a motivar la participació i coordinació d’esforços, i el seu suport i coneixement és molt important.
 • Entitats sense ànim de lucre: Són institucions sense ànim de lucre que treballen en l’àmbit social i poden tenir àmplia experiència i recursos per a coordinar i executar projectes comunitaris i que dins la seva visió entenen que la participació voluntària de la ciutadania és un valor imprescindible en la seva missió per assolir les seves finalitats i que ha elaborat un pla de voluntariat que defineix i emmarca el valor i els espais de l’acció voluntària en l’entitat.
 • Persones voluntàries: Persones que, per decisió pròpia, dediquen part del seu temps i habilitats per a contribuir al benestar de la seva comunitat, que segons la Llei de Voluntariat ha de ser sempre de forma altruista, dins el marc associatiu i mitjançant entitats que comptin amb programes de voluntariat, inspirades en el respecte pels principis de no-discriminació, solidaritat, pluralisme i la convivència en una societat democràtica per millorar la qualitat de vida d’altres persones o la col·lectivitat, i volen donar resposta a les necessitats, els problemes i els interessos de la societat. En les accions voluntàries no s’hi inclouen les lligades a una relació laboral, funcionarial o mercantil, ni les remunerades o les derivades d’una obligació jurídica.

La cooperació entre aquests diferents actors permet:

 1. Sinergies i complementarietat: Cada agent aporta la seva experiència, recursos i coneixements, la qual cosa crea sinergies que maximitzen l’impacte de les accions comunitàries.
 2. Sostenibilitat: La col·laboració entre diferents agents augmenta la viabilitat a llarg termini dels projectes, ja que es poden establir aliances més sòlides i diversificar les fonts de suport.
 3. Detecció de necessitats més àmplies: Diferents actors poden tenir una visió més completa de les necessitats de la comunitat, la qual cosa permet abordar problemes des de múltiples perspectives.
 4. Major abast: En cooperar, es pot arribar a més persones i àrees de la comunitat, arribant als qui més ho necessitin.
 5. Enfortiment de la comunitat: La col·laboració fomenta el sentiment de pertinença i corresponsabilitat en la comunitat, la qual cosa pot impulsar el desenvolupament local de manera més efectiva.

En resum, l’acció comunitària en l’àmbit del voluntariat és una poderosa eina per a abordar problemes socials i millorar la qualitat de vida d’una comunitat. La cooperació entre els diferents agents del territori potencia aquests esforços i promou un desenvolupament més inclusiu i sostenible.

La diversitat de les realitats de les entitats i dels territoris fa que moltes vegades la cooperació i el treball transversal sigui un element clau per poder tirar endavant projectes. Conèixer que entitats estan treballant al mateix territori i sumar esforços, garanteix que els programes de voluntariat siguin més efectius i més sostenibles, en molts casos, sobretot en entitats que no tenen molts recursos i si molta voluntat de treballar per la comunitat.

Els punts de voluntariat són un recurs, que la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària promociona conjuntament amb els governs municipals arreu del territori, però també es poden consultar quines entitats estan censades al territori en els diferents registres administratius. La diversitat dels àmbits on poden treballar aquestes entitats sense ànim de lucre són molts i també els col·lectius amb els quals treballen, i administrativament encara no existeix un registre únic.

Cercadors d’Entitats:

En molts ajuntaments també existeixen registres propis d’entitats a nivell local. Si teniu algun dubte, podeu contactar amb el servei d’assessorament gratuït de xarxanet.org, mitjançant el formulari d’assessorament.