Avui, 20 de maig, s’ha publicat la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions de projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials per a l’exercici 2020.

Les bases que regeixen aquesta convocatòria són les bases per la convocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (ORDRE TSF/127/2019, de 27 de juny) que es van publicar al DOGC el 2 de juliol de 2019.

El termini de presentació del formulari de sol·licitud comença demà, 21 de maig, i finalitza el 17 de juny, ambdós inclosos.

Malgrat la suspensió de terminis decretada per l’estat d’alarma, el Departament activa la tramitació d’aquestes subvencions per garantir la viabilitat dels projectes de les entitats sense ànim de lucre d’atenció a les persones per fer front a les conseqüències socials derivades de la crisi sanitària.

F.6 Activitats formatives vinculades al Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya

Les entitats que sol·licitin aquesta subvenció han d’estar reconegudes per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària com a escoles de formació de persones voluntàries (Ordre de 2 de juny de 1994) per la qual s’aprova i es dóna publicitat al Pla de formació del voluntariat de Catalunya.

A més, les entitats només podran sol·licitar subvenció pels cursos que, com a escola, tenen reconeguts dins del Pla de formació en el moment de la publicació de la convocatòria, els quals han d’estar adreçats a persones voluntàries de qualsevol entitat de Catalunya.