Carrer de nit

Les restriccions a la mobilitat nocturna tenen algunes excepcions, com ara les de permetre el desplaçament de persones professionals o voluntàries degudament acreditades per realitzar serveis essencials, sanitaris i socials.

Per tal de circular o desplaçar-se durant aquestes franges horàries, les persones voluntàries que realitzen els esmentats serveis essencials hauran d’emplenar el Certificat autoresponsable de desplaçament per la crisi sanitària per la COVID-19 per declarar que el desplaçament justifica una activitat autoritzada en el marc del Pla d’actuació del PROCICAT.

A més a més, es recomana acreditar la condició de persona voluntària amb algun certificat de l’entitat o el full de compromís, que justifiqui el vincle de les persones voluntàries amb l’entitat, malgrat que aquest no s’ha establert com a obligatori per les autoritats.