Curs Format Durada
REFORÇ ESCOLAR Presencial 20 HORES
LA SOLEDAT EN LA VELLESA: APROXIMACIÓ I PROPOSTES Presencial 6 HORES
EL PAPER DE LES EMOCIONS EN L’ACOMPANYAMENT A LA GENT GRAN Semi-presencial 9 HORES
FORMACIÓ INICIAL DE GESTIÓ PROJECTES DE MENTORIA SOCIAL En línia 30 hores
MOTIVANT EL VOLUNTARIAT AMB EXPERIÈNCIA Presencial 4 hores
LA PRESÈNCIA DE LA SALUT MENTAL EN EL VOLUNTARIAT SOCIAL Semi-presencial 20 hores
Com Comunicar i sensibilitzar amb les xarxes socials Presencial 8 hores
Introducció a l’Organització i Dinamització d’Activitats de Joc Presencial 4 hores
Regenerar-nos: La perspectiva de gènere a l’àmbit del voluntariat social Presencial 8 hores
Curs Bàsic de Voluntariat Social Presencial 12 hores
FORMACIÓ INICIAL DE LA GESTIÓ EN MENTORIA SOCIAL Presencial 8 hores
MOBILITZACIÓ DE GENT GRAN I LA SEVA SEGURETAT A LA LLAR Presencial 6 hores
EL PAPER DE LES EMOCIONS EN L’ACOMPANYAMENT A GENT GRAN Presencial 6 hores
ENSENYAR LA LLENGUA A PERSONES ADULTES MIGRADES Presencial 9,5 hores
FACEBOOK PER A NON-PROFIT.COM CREAR I CONFIGURAR LA PÀGINA DE L’ENTITAT En línia 5 hores
INFOGRAFIES: VISUALITZACIÓ DE DADES, TRANSPARÈNCIA I QUALITAT En línia 12 hores
L’ALFABETITZACIÓ DE PERSONES ADULTES MIGRADES Presencial 9,5 hores
NOUS CANALS DE COMUNICACIÓ PERSONA A PERSONA En línia 5 hores
PERIODISME DIGITAL: COM PARLAR D’ENTITATS A LES XARXES SOCIALS En línia 6 hores
WORDPRESS PER A ENTITATS En línia 4 hores
CREACIÓ DE MATERIALS ATRACTIUS DE FORMACIÓ I DIFUSIÓ En línia 6 hores
EINES DE GESTIÓ I PROGRAMARI LLIURE En línia 6 hores
BONES PRÀCTIQUES DE PROGRAMACIÓ I ROBÒTICA EDUCATIVA En línia 4 hores
COM POSICIONAR MILLOR EL WEB DE LA NOSTRA ENTITAT Presencial 20 hores
LA GESTIÓ DE CREENCES, PENSAMENTS I EMOCIONS EN L’ACCIÓ VOLUNTÀRIA Presencial 10 hores
CONVIURE AMB LES EMOCIONS Presencial 20 hores
CURS BÀSIC D’INTERVENCIÓ EN PERSONES AMB DISCAPACITAT Presencial 20 hores
DISSENY I GESTIÓ DE PROJECTES Presencial 15 hores
CURS D’INICIACIÓ AL VOLUNTARIAT Semi-presencial 20 hores
VOLUNTARIAT I ACOMPANYAMENT A INFANTS I FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT Presencial 12 hores
BULLYING: DETECCIÓ, EINES I RECURSOS PER AFRONTAR L’ASSETJAMENT Presencial 20 hores
INTERVENCIÓ EN INFANTS AMB TRASTORNS DE CONDUCTA Presencial 20 hores
GESTIÓ INTEGRAL DE PETITES ASSOCIACIONS Presencial 15 hores
LA DETECCIÓ DEL MALTRACTAMENT A PERSONES GRANS: EL PRIMER PAS PER A COMBATRE’L Presencial 6 hores
QUÈ CAL SABER DELS PROCESSOS DE PÈRDUA, DOL I MORT Presencial 16 hores
CURS D’ATENCIÓ A LA GENT GRAN Presencial 15 hores
FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ A LES ORGANITZACIONS Presencial 20 hores
INTEGRACIÓ D’INFANTS AMB DISCAPACITAT PSÍQUICA Presencial 20 hores
EINES DE SUPORT A LA GENT GRAN EN PROCESSOS DE DOL Presencial 9 hores
PRIMERS AUXILIS Presencial 10 hores
APROFUNDIMENT EN EL VOLUNTARIAT D’ÀMBIT ONCOLÒGIC Presencial 12 hores
ELS PROCESSOS EN LA GESTIÓ DEL VOLUNTARIAT Presencial 16 hores
COM POSICIONAR MILLOR EL WEB DE LA NOSTRA ENTITAT Presencial 20 hores
COMUNICACIÓ 2.0 PER A ENTITATS En línia 20 hores
VOLUNTARI, NEN MALALT I FAMÍLIA Presencial 8 hores
LA GESTIÓ DE CREENCES, PENSAMENTS I EMOCIONS EN L’ACCIÓ VOLUNTÀRIA Presencial 10 hores
CONVIURE AMB LES EMOCIONS Presencial 20 hores
LA INTEGRACIÓ DE LA PERSONA VOLUNTÀRIA A L’ENTITAT Presencial 9 hores
INTRODUCCIÓ A LES DROGODEPENDÈNCIES Presencial 20 hores
CURS BÀSIC D’INTERVENCIÓ EN PERSONES AMB DISCAPACITAT Presencial 20 hores
EDUCACIÓ D’INFANTS AMB PROBLEMÀTIQUES SOCIAL DES DEL LLEURE Presencial 20 hores
TÈCNIQUES I RECURSOS PER A LA CAPTACIÓ I SELECCIÓ DE VOLUNTARIS Presencial 12 hores
APROPAR-SE AL SUD Presencial 50 hores
INICIACIÓ AL VOLUNTARIAT I A L’EDUCACIÓ EN EL LLEURE Presencial 20 hores
FORMACIÓ PER A COORDINADORS/ES DE GRUPS DE VOLUNTARIAT EN PROJECTES INTERNACIONALS Presencial 15 hores
CURS D’INICIACIÓ A L’ESPLAI – 2 Presencial 25 hores
PROGRAMA INFORMÀTIC DE GESTIÓ DE COMPTABILITAT. NIVELL BÀSIC Presencial 8 hores
COM GESTIONAR EL VINCLE AFECTIU AMB ELS USUARIS Presencial 12 hores
TÈCNIQUES I RECURSOS PER DINAMITZAR EQUIPS DE VOLUNTARIS Presencial 12 hores
L’ANIMACIÓ DE JOVES A TRAVÉS DEL JOC Presencial 20 hores
DISSENY I GESTIÓ DE PROJECTES Presencial 15 hores
LA INTERVENCIÓ EN INFANTS I JOVES AMB DISCAPACITAT AUDITIVA Presencial 20 hores
TÈCNIQUES I RECURSOS PER A L’ACOMPANYAMENT DE VOLUNTARIS Presencial 12 hores
REFORÇ ESCOLAR En línia 20 hores
ELS EQUIPS HUMANS A LES ENTITATS DE VOLUNTARIAT Presencial 20 hores
FORMACIÓ DE FORMADORS Presencial 20 hores
CAPTACIÓ DE FONS A LES ENTITATS DE VOLUNTARIAT Presencial 12 hores
COACHING, LA GESTIÓ DE CONFLICTES DES DEL MILLOR DE TU MATEIX Presencial 16 hores
OBLIGACIONS FISCALS DE LES ENTITATS NO LUCRATIVES Presencial 9 hores
CAPACITACIÓ ENERGÈTICA PER FER FRONT A LA POBRESA ENERGÈTICA Presencial 10 hores
EINES PER A LA TRANSPARÈNCIA Presencial 9 hores
LA GESTIÓ DE L’IMPOST DE SOCIETATS A LES ENTITATS NO LUCRATIVES Presencial 9 hores
CURS DE BLOCS I EINES 2.0 Presencial 15 hores
PROGRAMA INFORMÀTIC DE GESTIÓ DE COMPTABILITAT. NIVELL BÀSIC En línia 16 hores
CURS D’INICIACIÓ AL VOLUNTARIAT Semi-presencial 20 hores
CURS DE MOODLE PER A FORMADORS/ORES En línia 30 hores
L’ENTREVISTA EN EL PROCÉS DE GESTIÓ DEL VOLUNTARIAT Presencial 12 hores
BULLYING: DETECCIÓ, EINES I RECURSOS En línia 30 hores
COM FER UN PLA DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ Presencial 20 hores
VOLUNTARIAT INTERNACIONAL I LLEURE EDUCATIU Presencial 12 hores
COMPTABILITAT PER A ENTITATS NO LUCRATIVES. INICIACIÓ Presencial 12 hores
COMPTABILITAT PER A ENTITATS NO LUCRATIVES. AVANÇAT Presencial 12 hores
COM FER UN PROJECTE? DISSENY I GESTIÓ DE PROJECTES En línia 12 hores
PLA DE VOLUNTARIAT (I): ELABORA EL PLA DE L’ENTITAT Presencial 16 hores
JOCS DE TAULA EDUCATIUS Presencial 8 hores
RECURSOS PER A TREBALLAR L’EDUCACIÓ EMOCIONAL AMB ELS INFANTS Presencial 20 hores
INTERVENCIÓ EN CENTRES PENITENCIARIS DES DEL VOLUNTARIAT Presencial 20 hores
CURS D’INICIACIÓ AL VOLUNTARIAT Presencial 12 hores
ELS EQUIPS HUMANS A LES ENTITATS DE VOLUNTARIAT En línia 30 hores
HABILITATS BÀSIQUES PER A L’ACCIÓ VOLUNTÀRIA Presencial 16 hores
DIRECCIÓ D’EQUIPS DE TREBALL Presencial 21 hores
PREVENCIÓ COMUNITÀRIA DE DROGUES EN ELS ESPAIS DE FESTA Presencial 10 hores
L’AVENTURA D’ESCOLTAR Presencial 8 hores
RIURE PER VIURE: L’humor i el clown com a eines de comunicació Presencial 6 hores
VOLUNTARIAT I ACOMPANYAMENT A INFANTS I FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT Presencial 12 hores
LA MANIPULACIÓ D’ALIMENTS Presencial 6 hores
CURS BÀSIC EN MIGRACIÓ I REFUGI Presencial 12 hores
CURS DE RELAXACIÓ. RECURS PER A POTENCIAR LA SALUT Presencial 8 hores
CONFLICTOLOGIA I TRANSFORMACIÓ SOCIAL Presencial 20 hores
FORMACIÓ DE VOLUNTARIAT INTERNACIONAL DE PROJECTES DE CURTA DURADA Presencial 15 hores
BULLYING: DETECCIÓ, EINES I RECURSOS PER AFRONTAR L’ASSETJAMENT Presencial 20 hores
INTERVENCIÓ EN INFANTS AMB TRASTORNS DE CONDUCTA Presencial 20 hores
INTERVENCIÓ AMB JOVES I ADOLESCENTS EN RISC SOCIAL Presencial 20 hores
COMUNICACIÓ INTERPERSONAL I TREBALL EN EQUIP Presencial 20 hores
QUÈ SAPS SOBRE LA VELLESA TOT ALLÒ QUE VAL CONÈIXER SOBRE LA GENT GRAN Presencial 12 hores
VOLUNTARIAT EN SALUT MENTAL Presencial 8 hores
VOLUNTARIAT EN L’ÀMBIT DE L’ONCOLOGIA Presencial 12 hores
JOCS I GENT GRAN Presencial 15 hores
EINES I HABILITATS PER COORDINAR UN CAMP DE SOLIDARITAT EN UN PAÍS DEL SUD Presencial 18 hores
CREACIÓ I GESTIÓ D’ASSOCIACIONS Presencial 20 hores
VOLUNTARIAT EN L’ÀMBIT DE LA SALUT Presencial 8 hores
CURS DE SOCORRISME BÀSIC Presencial 42 hores
CURS SOBRE DEMÈNCIES Presencial 8 hores
PROGRAMA INFORMÀTIC DE GESTIÓ DE SOCIS. NIVELL AVANÇAT Presencial 9 hores
GESTIÓ INTEGRAL DE PETITES ASSOCIACIONS Presencial 15 hores
COM DEMANAR SUBVENCIONS Presencial 8 hores
COMUNICACIÓ I ASSERTIVITAT EN EL VOLUNTARIAT Presencial 8 hores
ADOLESCENTS I JOVES I INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA Presencial 30 hores
PRIMERS AUXILIS I EDUCACIÓ PER A LA SALUT A L’ESPLAI Presencial 20 hores
TÈCNIQUES DE DINAMITZACIÓ DEL TREBALL EN EQUIP Presencial 8 hores
LA DINAMITZACIÓ D’ACTIVITATS DIRIGIDES A GENT GRAN Presencial 6 hores
COM FER LA MEMÒRIA DE L’ENTITAT Presencial 4 hores
OBLIGACIONS LEGALS I DOCUMENTALS DE LES ASSOCIACIONS I RESPONSABILITAT DE LES JUNTES DIRECTIVES Presencial 9 hores
COM FER UN PROJECTE D’APRENENTATGE I SERVEI Presencial 12 hores
COM FER UN PROJECTE D’APRENENTATGE I SERVEI En línia 24 hores
PROGRAMA INFORMÀTIC DE GESTIÓ DE COMPTABILITAT. NIVELL AVANÇAT En línia 16 hores
PROGRAMA INFORMÀTIC DE GESTIÓ DE SOCIS. NIVELL BÀSIC En línia 16 hores
PROGRAMA INFORMÀTIC DE GESTIÓ DE SOCIS. NIVELL AVANÇAT En línia 16 hores
LA GESTIÓ DEL “NO” Presencial 5 hores
FORMACIÓ INICIAL DEL VOLUNTARIAT EN MENTORIA Presencial 10 hores
FORMACIÓ DE FORMADORS En línia 20 hores
CURS D’INICIACIÓ AL VOLUNTARIAT En línia 18 hores
ANEM A CAPTAR VOLUNTARIAT. DISSENYEM L’ESTRATÈGIA DE COMUNICACIÓ PER A LA CAPTACIÓ DE VOLUNTARIAT Semi-presencial 25 hores