Descripció del contingut

1. Aspectes bàsics per al disseny d’una estratègia de comunicació. A. La comunicació orientada a la captació de voluntariat: fases d’acostament al públic objectiu. B. Els apartats d’una estratègia de comunicació. C. Avantatges i limitacions d’una estratègia de comunicació. 2. Disseny de la nostra estratègia de comunicació per a la captació. A. Anàlisi DAFO de les accions comunicatives realitzades. B. Identificació o definició del nostre públic objectiu. C. Definició dels objectius de l’estratègia de comunicació. D. Definició del missatge E. Localització del nostre públic objectiu. 3. Avaluació i revisió de l’estratègia de comunicació. Els continguts es tracten al llarg de 25 hores de formació ( 9 hores presencials i 16 hores en línia).

Destinataris i requisits mínims d’accés

Coordinadors/res de voluntariat, responsables de comunicació de les entitats i dirigents associatius. És necessari tenir coneixements moodle o d’internet a nivell d’usuari, ja que la part semi-presencial es fa a través d’una plataforma moodle.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.