Descripció del contingut

Apropar-nos als països del Sud per solidaritzar-nos, per col·laborar i per aprendre. Com ha de ser la nostra solidaritat? Motivacions i actituds a l’hora de viatjar al Sud i de col·laborar-hi. El conflicte cultural. Cooperació oficial i voluntariat. Causes i conseqüències de la globalització. Per què hi ha uns països empobrits? Causes, respostes i actuacions. Alternatives als models comercials, econòmics i financers actuals: Comerç Just, Banca Ètica i Economia Social i Solidària. Presència del Sud al Nord: immigració i interculturalitat. La situació dels Drets Humans tant al Nord com al sud. Accions de sensibilització. Com comunicar l’experiència viscuda a la nostra societat? Què podem fer nosaltres?

Destinataris i requisits mínims d’accés

Persones a partir de 18 anys que hagin estat seleccionades per alguna entitat per a participar en una acció d’intervenció o de solidaritat als països del Sud.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.