Descripció del contingut

1. Fundraising: què és, d’on ve, per què el necessitem.
2. El pla de captació de fons privat.
3. El “secret” de la captació de fons privats.
4. Estratègies per accedir a les empreses.
5. Estratègies per accedir a donants particulars.
6. El captador de fons.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Voluntaris, dirigents, responsables, coordinadors/es d’associacions, fundacions i/o entitats socials i educatives.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.

Escoles que imparteixen el curs